İş Hukuku

  • Hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatlarından kaynaklanan davalar
  • İş sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve alacaklar
  • İşçi işveren arasındaki sair ihtilaflardan kaynaklanan davalar ile mobing davaları
  • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalar
 


Yol Tarifi