Gayrimenkul Hukuku

  • Kadastro ve tapu davaları
  • İmar hukukundan kaynaklanan davalar
  • Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları
  • Kat mülkiyeti davaları
  • Kiralama hukukundan kaynaklanan davalar
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  • İstisna/eser sözleşmelerinden kaynaklanan inşaat hukuku davaları
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile iştira ve şufa (önalım) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 


Yol Tarifi