Miras Hukuku

 • Vasiyet sözleşmelerinin düzenlenmesi 
 • Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi
 • Mirasın reddi
 • Tasarrufların iptal
 • Tereke tespiti
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şüyuu)
 • Vakıf tesis edilmesi
 • Yerli ya da yabancı fonların kurulması gibi işlemleri gerçekleştirilmesi
 • Mirasçılık belgelerinin alımı
 • Veraset vergilerinin ödenmesi
 • Miras kalan bankadaki paranın müşterek mülkiyetten paylı mülkiyete çevrilmesi
 


Yol Tarifi